Ruter

Ruter

Ruter personaliserer opplevelsen av å bevege seg i Oslo og Akershus. Folk skal ha flyt i sin egen hverdag. Som product manager skal du være med å lede arbeidet med dette, og du får bruke tankekraft og kreativitet på produkter som enda ikke fi ...